Euroguss 2014

Almanya'n?n Nürnberg kentinde 2 y?lda bir düzenlenen döküm sektörünü olu?turan bile?enlerin bulu?tu?u Euroguss fuar?na ziyaretçi olarak kat?ld?k.