Yeni Yat?r?m

8 ton a??rl???nda parça i?leme kapasitesine sahip NDC 2016b Ekim ay? içerisinde Lider Kal?p makina parkuruna kat?lacak.