KAL?TE KONTROL

CMM 3D ve sertlik ölçme gibi çe?itli ölçüm cihazlar?m?zla, hammadde giri?inden kal?p imalat süresi boyunca tüm parçalar?n ölçümleri yüksek hassasiyetle kalite kontrol birimimiz taraf?ndan yap?lmaktad?r.