PARÇALAR

0,2 kg'dan 10 kg  a??rl??a kadar otomotiv, beyaz e?ya , ayd?nlatma ve küçük ev aletleri sektörlerinde kullan?lan parçalar?n?n yüksek bas?nçl? döküm kal?plar? tasar?m?n? ve üretimini gerçekle?tirmekteyiz.